Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 101
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
黎偉雄 LAI WAI HUNG
吳建彬 NG KIN PAN
1   11 4
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 161 Round of 64
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
鄺瑞中 KWONG SUI CHUNG
古業恒 KOO YIP HANG
1   11 7
2   7 11
3   11 5
4   11 6
結果 3 1
System Record 191 Round of 32
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON ANDREW
1   5 11
2   11 6
3   11 6
4   11 8
結果 3 1
System Record 206 Round of 16
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
趙國偉 CHIU KWOK WAI
伍時源 NG PATRICK
1   11 6
2   8 11
3   11 7
4   8 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 213 Quarter Final
  蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
潘正潮 POON CHING CHIU
鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   10 12
2   11 7
3   11 6
4   3 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 217 Semi Final
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
李逸軒 LEE YAT HIN
  棄權  
System Record 219 Third Place
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 132
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
梁振聲 LEUNG CHUN SING
林慶樂 LAM HING LOK
1   11 4
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 176 Round of 64
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
彭愷庭 PANG HOI TING GABY
黃珞琛 WONG LOK SUM
1   11 3
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 198 Round of 32
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   11 9
2   6 11
3   11 7
4   11 3
結果 3 1
System Record 209 Round of 16
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
梁詠賢 LEUNG WING YIN
藍蔚 LAN WEI
1   9 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3