Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2017
項目:   Boys U18 Doubles 男子 U18 組雙打
System Record 10
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
陸柏亨 LUK PAK HANG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 155
  郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
陸柏亨 LUK PAK HANG
鍾偉明 CHUNG WAI MING
符國明 FU KWOK MING
1   7 11
2   11 3
3   11 7
4   8 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 188 Round of 64
  郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
陸柏亨 LUK PAK HANG
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
梁二仁 LEUNG YEE YAN
1   4 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 44
  郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
陸柏亨 LUK PAK HANG
朱卓熹 CHU CHEUK HEI
許綽言 HUI CHEUK YIN
1   11 6
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 122
  陳愷健 CHAN HOI KIN
譚竣仁 TAM JUSTUS
郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
陸柏亨 LUK PAK HANG
1   4 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 171 Round of 64
  郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
陸柏亨 LUK PAK HANG
游昇浩 YAU SING HO
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   8 11
2   12 10
3   2 11
4   1 11
結果 1 3