Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 57
  陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 34
  彭家俊 PANG KA CHUN
郭志雲 KWOK CHI WAN
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
  棄權  
System Record 141
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   7 11
2   11 3
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 196 Round of 64
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   11 2
2   11 3
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 52
  廖詠智 LIU WING CHI
黃德聖 WONG TAK SHING
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   3 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 129
  曾文進 CHAN BOON KIEW
羅佳佳 LUO JIAJIA
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   11 9
2   11 9
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 62
  盧冠侖 LO KWUN LUN
歐陽子榮 AU YEUNG TSZ WING
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
  棄權  
System Record 135
  陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
李卓銘 LI CHEUK MING ALVIN
彭華添 PANG WAH TIM
1   11 8
2   5 11
3   10 12
4   11 5
5   11 6
結果 3 2
System Record 177 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   9 11
2   5 11
3   11 6
4   9 11
結果 1 3
System Record 198 Round of 32
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   11 9
2   6 11
3   11 7
4   11 3
結果 3 1