Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 46
  鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
姜旭晟 GEUNG AARON YUK SHING
劉泓志 LAU WANG CHI
1   11 9
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 124
  鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
阮浩軒 YUEN HO HIN
李逸軒 LEE YAT HIN
1   8 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 41
  彭穎浠 PANG WING HAY
甄澤森 YAN CHAK SUM
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   7 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 120
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   4 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 170 Round of 64
  鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
甘家安 KAM KA ON
陳天雋 CHAN TIN CHUN
1   9 11
2   12 14
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2016
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 22
  桑梓諭 SONG TSZ YU
周厚奎 CHOW HAU FUI
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   4 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 53 Round of 64
  呂衍麒 LUI HIN KI
郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   11 6
2   6 11
3   11 4
4   5 11
5   14 16
結果 2 3
System Record 70 Round of 32
  鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
王浩軒 WONG HO HIN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   4 11
2   11 9
3   3 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2015
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 42 Round of 64
  吳頌賢 NG CHUNG YIN
陳俊豐 CHAN FERDINAND AGUSTIO
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   4 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 64 Round of 32
  吳卓軒 NG EDWIN
李晉鏗 LEE CHUN HANG
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   11 7
2   9 11
3   11 8
4   16 18
5   11 8
結果 3 2