Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 75
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
王德明 WONG TAK MING
黃峻陽 WONG CHUN YEUNG
1   11 7
2   11 8
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 142
  林金炎 LAM KAM YIM
王維遠 WANG WEIYUAN
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
1   4 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 179 Round of 64
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   11 9
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 197 Round of 32
  周恩賜 CHAU YAN CHI
麥偉倫 MAK WAI LUN
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
1   12 10
2   11 9
3   7 11
4   7 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 206 Round of 16
  王浩軒 WONG HO HIN
羅佳佳 LUO JIAJIA
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
1   11 2
2   11 9
3   10 12
4   10 12
5   6 11
結果 2 3
System Record 211 Quarter Final
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   6 11
2   6 11
3   11 9
4   9 11
結果 1 3