Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 84
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
吳泓熹 NG WANG HEI
伍子文 NG CHI MAN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 20
  吳瑋麒 NG WAI KI
吳天宇 NG TIN YU
吳泓熹 NG WANG HEI
伍子文 NG CHI MAN
  棄權  
System Record 102
  姚鈞浩 YIU KWAN HO
姚鈞濤 YIU KWAN TO
吳泓熹 NG WANG HEI
伍子文 NG CHI MAN
  棄權  
System Record 159 Round of 64
  吳泓熹 NG WANG HEI
伍子文 NG CHI MAN
麥子謙 MAK TZE HIM
黃嘉浩 WONG KA HO
1   8 11
2   11 13
3   9 11
結果 0 3