Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 26
  鄭博聰 CHENG POK CHUNG
鄭智聰 CHENG CHI CHUNG
鄧晋銘 TANG CHUN MING
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
  棄權  
System Record 137
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
呂承亨 LUI SHING HANG
甄正彥 YAN MASA HIKO
1   11 9
2   11 4
3   8 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 194 Round of 64
  郭文杰 KWOK MAN KIT
蕭卓恆 SIU CHEUK HANG
鄧晋銘 TANG CHUN MING
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   4 11
2   11 8
3   14 12
4   6 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 223 Round of 32
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
阮浩軒 YUEN HO HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   2 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 29
  楊志強 YEUNG CHI KEUNG
潘文超 POON MAN CHIU
鄧晋銘 TANG CHUN MING
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   13 11
2   11 13
3   8 11
4   12 10
5   11 8
結果 3 2