Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2014
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 29 Round of 64
  鄧睿匡 TANG YUI HONG
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
馮俊熙 FUNG CHUN HEI
麥嘉熹 MAK KA HEI
1   11 5
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 61 Round of 32
  鄧睿匡 TANG YUI HONG
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
殷浩翔 YAN TIM
殷浩瀚 YAN JOHN
1   11 3
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 77 Round of 16
  鄧睿匡 TANG YUI HONG
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
蔡銘軒 TSOI MING HIN
梁力恒 LEUNG LIK HANG
1   11 3
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 85 Quarter Final
  鄧睿匡 TANG YUI HONG
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
楊甯 YEUNG NING RICHARD
1   3 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3