Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 58
  郭文杰 KWOK MAN KIT
蕭卓恆 SIU CHEUK HANG
陳永豪 CHAN WING HO
鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
  棄權  
System Record 180
  陳永豪 CHAN WING HO
鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   7 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 18
  陳永豪 CHAN WING HO
鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
李穎童 LEE WING TUNG
任奕溍 YAM YIK CHUN
1   9 11
2   9 11
3   1 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 106
  陳永豪 CHAN WING HO
鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
1   3 11
2   5 11
3   11 13
結果 0 3