Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 103 -3
  林如瀚 LAM YU HON
曾浩文 TSANG HO MAN
馬丞康 MA SHING HONG
呂承亨 LUI SHING HANG
1   11 2
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 105 -3
  林如瀚 LAM YU HON
曾浩文 TSANG HO MAN
霍文進 FOK MAN CHUN
呂誌桓 LUI CHI WUN
1   8 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 108 -3
  林如瀚 LAM YU HON
曾浩文 TSANG HO MAN
黃銘禧 WONG MING HEI
李偉麒 LEE WAI KI
1   11 7
2   9 11
3   14 16
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 93
  潘漢明 POON HON MING
張彥陶 CHEUNG YIN TO
林如瀚 LAM YU HON
曾浩文 TSANG HO MAN
1   11 9
2   10 12
3   8 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 153 Round of 64
  簡永東 KAN WING TUNG
司徒禮麒 SZETO LAI KEI
林如瀚 LAM YU HON
曾浩文 TSANG HO MAN
1   6 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 183 Round of 32
  潘卓朗 POON CHEUK LONG
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
林如瀚 LAM YU HON
曾浩文 TSANG HO MAN
1   7 11
2   11 9
3   11 7
4   4 11
5   11 7
結果 3 2