Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 3
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
王曉桐 WONG HIU TUNG
尤琬甯 YAU YUEN NING
1   11 8
2   8 11
3   11 7
4   11 4
結果 3 1
System Record 26 Round of 64
  卞嘉遙 PIN KA YIU
郭寶然 KWOK PO YIN
陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
1   2 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3
System Record 56 Round of 32
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
陳皓晴 CHAN HO CHING
文盈璋 MAN YING CHEUNG
1   11 5
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 71 Round of 16
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
方怡 FONG ELLIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
1   11 9
2   11 4
3   7 11
4   4 11
5   8 11
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2013
項目:   University Girls Doubles 女子大專組雙打
System Record 5 Quarter Final
  鍾文詩 CHUNG MAN SZE
林泳瑤 LAM WING YIU
陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
1   11 13
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 7 Semi Final
  霍佩瑩 FOK PUI YING
潘妙兒 POON MIU YEE
陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
1   7 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 9 Final
  麥俊麗 MAK CHUN LAI
駱海茵 LOK HOI YAN
陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
  棄權