Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 8 Round of 64
  王智弘 WONG CHI WANG EDWIN
梁灝程 LEUNG HO CHING
彭富鴻 PANG FU HUNG
張智輝 CHEUNG CHI FAI
1   6 11
2   8 11
3   11 6
4   7 11
結果 1 3
System Record 37 Round of 32
  彭富鴻 PANG FU HUNG
張智輝 CHEUNG CHI FAI
張肇基 CHEUNG SIU KEI, OSCAR
陳煒倫 CHAN WAI LUN
1   11 8
2   5 11
3   11 13
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 84
  潘漢明 POON HON MING
廖曉明 LIU HIU MING
彭富鴻 PANG FU HUNG
張智輝 CHEUNG CHI FAI
1   11 5
2   7 11
3   11 7
4   11 5
結果 3 1