Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 1 -3
  蘇文毅 SO MAN NGAI
何文昌 HO MAN CHEONG
呂衍麒 LUI HIN KI
麥希榮 MAK HEI WING
1   11 6
2   11 6
3   7 11
4   9 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 3 -3
  林逸榮 LAM YAT WING
許仕恒 HUI SZE HANG
蘇文毅 SO MAN NGAI
何文昌 HO MAN CHEONG
1   9 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 18
  區家民 AU KA MAN
伍卓健 NG CHEUK KIN
蘇文毅 SO MAN NGAI
何文昌 HO MAN CHEONG
1   3 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 99
  潘正潮 POON CHING CHIU
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
蘇文毅 SO MAN NGAI
何文昌 HO MAN CHEONG
1   11 6
2   7 11
3   11 6
4   4 11
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 52
  岑子顥 SHAM TSZ HO
李兆源 LEE SIU YUEN
蘇文毅 SO MAN NGAI
何文昌 HO MAN CHEONG
1   11 4
2   11 8
3   2 11
4   11 9
結果 3 1