Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 125
  鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
關文皓 KWAN MAN HO
李一聞 LEE YAT MAN
  棄權  
System Record 157 Round of 64
  任健齡 YAM KIN LING
郭世榮 KWOK SAI WING
關文皓 KWAN MAN HO
李一聞 LEE YAT MAN
1   6 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 173 Round of 32
  謝展鶼 TSE CHIN HIM
陳帕劻 CHAN PAK HONG
關文皓 KWAN MAN HO
李一聞 LEE YAT MAN
1   8 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 181 Round of 16
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
關文皓 KWAN MAN HO
李一聞 LEE YAT MAN
1   10 12
2   11 8
3   8 11
4   13 15
結果 1 3
System Record 185 Quarter Final
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
阮浩軒 YUEN HO HIN
關文皓 KWAN MAN HO
李一聞 LEE YAT MAN
1   4 11
2   11 8
3   11 9
4   11 8
結果 3 1