Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 45
  何文昌 HO MAN CHEONG
陳家豪 CHAN KA HO
鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
1   5 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 147
  鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
1   11 6
2   11 8
3   6 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 199 Round of 64
  黃俊彥 WONG CHUN YIN
任健齡 YAM KIN LING
鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
1   4 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 225 Round of 32
  陳君皓 CHAN KWAN HO
曾俊海 TSANG CHUN HOI
鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
1   4 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 238 Round of 16
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
1   11 6
2   11 9
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 65
  黎守耀 LAI SAU YIU
劉韶軒 LAU SIU HIN
鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
1   3 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 137
  許冠生 HSUI KWUN SANG
麥子謙 MAK TZE HIM
鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
1   11 8
2   11 7
3   8 11
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 125
  鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
關文皓 KWAN MAN HO
李一聞 LEE YAT MAN
  棄權