Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 99 -3
  符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
楊仲軒 YEUNG CHUNG HIN
1   13 11
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 102 -3
  符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
賴乙耀 LAI YU YAO
于諾 YU NOK
1   8 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 112 -3 Round of 16
  符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
黃鎮廷 WONG CHUN TING
高禮澤 KO LAI CHAK
1   5 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 93
  李潁林 LEE YING LAM
楊易誠 YEUNG YIK SHING
符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
1   6 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 156 Round of 64
  朱曉宇 CHU HIU YU
張宇傑 CHEUNG YU KIT
符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
1   11 9
2   12 10
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 23
  符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
黃力融 WONG LIK YUNG
陳莃舜 CHAN HEI SHUN
1   11 4
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 105
  符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
李偉全 LI WAI CHUEN
黃鏗 HUANG KENG
1   3 11
2   6 11
3   11 6
4   11 9
5   11 9
結果 3 2
System Record 160 Round of 64
  鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
1   11 9
2   11 8
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 45
  鍾樂軒 CHUNG LOK HIN
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
1   9 11
2   9 11
3   11 9
4   3 11
結果 1 3
System Record 108
  范嘉豪 FAN KA HO
溫偉樂 WAN WAI LOK
符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
1   7 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 149 Round of 64
  符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   8 11
2   11 7
3   5 11
4   11 5
5   8 11
結果 2 3