Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 42
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
趙耀麟 CHIU YIU LUN
黎兆謙 LAI SIU HIM
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 110
  黃敏誠 HUANG MAN SHING
潘澤興 POON CHAK HING
林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 84
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
吳泓熹 NG WANG HEI
伍子文 NG CHI MAN
    棄權
System Record 150
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
楊劍 YANG JIAN
姚鈞濤 YIU KWAN TO
1   7 11
2   7 11
3   11 13
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2016
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 6
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
李樺杰 LEE WAH KIT
袁學林 YUEN HOK LAM
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 81
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
阮文傑 YUEN MAN KIT
陳明豐 CHAN MING FUNG , NORMAN
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
  棄權