Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hang Seng New Generation Competition 恒生新一代乒乓大比拼 2022
項目:  

System Record 1
  張煒昇 CHEUNG WAI SING 陳子俊 CHAN TSZ CHUN
1   11 6
2   11 2
3   12 10
結果 3 0
System Record 2
  文嘉傑 WEN KA KIT 陳楚然 CHAN CHO YIN
1   11 0
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 3
  梁明澤 LEUNG MING TZAR 盧若嘉 LO YEUK KA SEAN
1   9 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 4
  方智森 FONG CHI SUM 冼煒峰 SIN WAI FUNG
1   5 11
2   11 5
3   7 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 5
  李宗霖 LI ROGER 關頌騰 KWAN CHUNG TANG
  棄權  
System Record 6
  陳宥甯 CHAN RILEY 甘承晉 KAM SHING CHUN
1   11 9
2   10 12
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 7
  楊牧霖 YANG MUK LAM 何善樂 HO SIN LOK
1   9 11
2   11 8
3   5 11
4   11 4
5   7 11
結果 2 3
System Record 8
  汪澄 WONG CHING 連子锐 LIAN ZIRUI
    棄權
System Record 9
  林逸恆 LAM YAT HANG KESLER 温柏喬 WEN PAK KIU PARCO
1   11 9
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 10
  黃日朗 WONG YAT LONG 李宇辰 LI YU SEN
1   11 2
2   11 2
3   11 1
結果 3 0
System Record 11
  湯逸康 TONG YAT HONG 方啟懿 FONG KAI YI VINCENT
    棄權
System Record 12
  蔡德熹 TSOI AYDEN TAK HAY 佘囿澤 SEAH YAU CHAK
1   11 8
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 13
  倪梓淳 NGAI TSZ SHUN 林進軒 LAM CHUN HIN
1   7 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 14
  吳昇峻 NG SING TSUN CAYDEN 鄭凱峻 CHANG HOI TSUN
1   0 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 15
  曾悦輝 TSANG YUET FAI 陳鉦嵐 CHAN CHING NAM
1   5 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 16
  姚祟禮 YOU SUNG LAI KARSEN 尹智民 WAN CHI MAN
1   11 3
2   11 2
3   11 8
結果 3 0
System Record 17
  王亦成 WONG YIK SHING 李祉諾 LI TSZ NOK
1   11 8
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 18
  黃靖航 WONG CHING HONG 羅廷浚 LAW BRIAN TING TSUN
1   6 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 19
  鄭凱日 CHENG HOI YAT 劉祉皓 LAU TSZ HO
1   1 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 20
  尹沛恒 WAN PUI HANG 陳柏衡 CHAN PAK HANG ROSSTON
1   11 3
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 21
  黃梓為 WONG TSZ WAI 黃于迅 WONG YU SHUN
    棄權
System Record 22
  張博軒 ZHANG BOXUAN 潘柏橋 POON PAK KIU
1   7 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 23
  吳日楠 NG YAT NAM 蘇朗信 SO LONG SHUN
1   11 8
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 24
  鄧正楠 TANG CHING NAM 邵嘉禾 SHAO JIAHE
1   11 6
2   11 2
3   11 6
結果 3 0
System Record 25
  葉松融 YE CHUNG YUNG 趙皓桁 CHIU HO HANG
  棄權 棄權
System Record 26
  張睿庭 CHEUNG YUI TING MARIUS 肖子燊 XIAO ZISHEN
1   5 11
2   0 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 27
  張柏澄 CHEUNG LOUIS 吳嘉晉 NG KA CHUN
    棄權
System Record 28
  黃天朗 WONG TIN LONG 陳仕然 CHAN PEYTON SHI YIN
1   10 12
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 29
  沈暢言 SHUM CHEONG YIN 陳栢宇 CHAN PAK YU
  棄權  
System Record 30
  黃文昭 WONG MAN CHIU 歐陽慕秋 AU YEUNG MO CHAU HUGO
  棄權 棄權
System Record 31
  李瑀軒 LEE TYRUS 周博軒 CHOW POK HIN
1   11 9
2   11 13
3   6 11
4   11 8
5   11 13
結果 2 3
System Record 32
  陸彥光 LUK YIN KWONG 鍾宇騫 CHUNG CULLEN
1   11 7
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 33
  蔡宗恒 CHOI CHUNG HANG 譚諾行 TAM NOK HANG
1   11 4
2   5 11
3   7 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 34
  黃凱傑 WONG HOI KIT 韋柏言 WAI PAK YIN
    棄權
System Record 35
  徐東俊 CHUI TUNG CHUN 袁溢聲 YUEN YAT SING
1   11 7
2   11 4
3   11 1
結果 3 0
System Record 36
  周子凱 ZHOU ZIKAI 楊爾竣 YEUNG YI CHUN
    棄權
System Record 37
  韓昊燊 HAN HAOSHEN 陳宇樂 CHEN YU LOK
  棄權  
System Record 38
  張本弦 CHEUNG ASUTON 陳頌謙 CHAN IAN
1   11 8
2   11 13
3   7 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 39
  劉曉霖 LAU MOSES HIU LAM 張膺辰 CHEUNG YING SEN
1   6 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 40
  張懿樂 CHEUNG YEE LOK 杜梓鋒 TO CHI FUNG
1   11 4
2   7 11
3   5 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 41
  李俊亨 LEE CHUN HANG 林閱涵 LIN YUEHAN
  棄權  
System Record 42
  范希諾 FAN HEI NOK 廖晉譽 LIU CHUN YU BRYAN
1   8 11
2   11 3
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 43
  吳徑昀 NG KING WAN 馬景煌 MA KING WONG ARTHUR
1   11 0
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 44
  徐子謙 TSI TSZ HIM 趙子淵 ZHAO ZIYUAN
1   5 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 45
  湯曜榮 TANG YAORONG 温柏萃 WAN PAK SUI ALEXANDER
    棄權
System Record 46 Round of 64
  李柏霖 LEE PAK LAM 張煒昇 CHEUNG WAI SING
1   11 7
2   11 6
3   12 14
4   11 6
結果 3 1
System Record 47 Round of 64
  文嘉傑 WEN KA KIT 梁樂彧 LEUNG LOK YUK
1   11 7
2   11 5
3   11 13
4   11 9
結果 3 1
System Record 48 Round of 64
  盧若嘉 LO YEUK KA SEAN 冼煒峰 SIN WAI FUNG
1   10 12
2   11 7
3   11 13
4   3 11
結果 1 3
System Record 49 Round of 64
  關頌騰 KWAN CHUNG TANG 蕭政灝 SIU CHING HO
1   3 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 50 Round of 64
  楊灝桓 YEUNG HOWARD ISAAC 甘承晉 KAM SHING CHUN
1   11 1
2   11 3
3   11 0
結果 3 0
System Record 51 Round of 64
  何善樂 HO SIN LOK 汪澄 WONG CHING
1   11 9
2   5 11
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 52 Round of 64
  林逸恆 LAM YAT HANG KESLER 黃日朗 WONG YAT LONG
1   11 6
2   6 11
3   11 9
4   11 9
結果 3 1
System Record 53 Round of 64
  湯逸康 TONG YAT HONG 陳樂鋒 CHAN LOK FUNG
1   8 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 54 Round of 64
  陳尚學 CHAN SHEUNG HOK 蔡德熹 TSOI AYDEN TAK HAY
1   11 3
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 55 Round of 64
  林進軒 LAM CHUN HIN 鄭凱峻 CHANG HOI TSUN
1   11 8
2   14 12
3   11 9
結果 3 0
System Record 56 Round of 64
  陳鉦嵐 CHAN CHING NAM 姚祟禮 YOU SUNG LAI KARSEN
1   11 6
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 57 Round of 64
  王亦成 WONG YIK SHING 夏逸謙 HA YAT HIM
1   11 3
2   6 11
3   11 4
4   5 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 58 Round of 64
  謝禮禧 TSE LAI HEI LUCAS 羅廷浚 LAW BRIAN TING TSUN
1   11 4
2   11 7
3   6 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 59 Round of 64
  劉祉皓 LAU TSZ HO 尹沛恒 WAN PUI HANG
1   11 6
2   9 11
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 60 Round of 64
  馬梓桓 MA TSZ WUN 黃梓為 WONG TSZ WAI
  棄權  
System Record 61 Round of 64
  潘柏橋 POON PAK KIU 陳思行 CHAN SZE HANG
1   4 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 62 Round of 64
  陳宇桐 CHEN YU TUNG 吳日楠 NG YAT NAM
1   11 4
2   11 2
3   11 1
結果 3 0
System Record 63 Round of 64
  鄧正楠 TANG CHING NAM 葉松融 YE CHUNG YUNG
    棄權
System Record 64 Round of 64
  肖子燊 XIAO ZISHEN 張柏澄 CHEUNG LOUIS
1   11 1
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 65 Round of 64
  陳仕然 CHAN PEYTON SHI YIN 梁子康 LEUNG TSZ HONG
1   3 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 66 Round of 64
  黎一萳 LAI YAT NAM 陳栢宇 CHAN PAK YU
1   11 3
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 67 Round of 64
  黃文昭 WONG MAN CHIU 周博軒 CHOW POK HIN
  棄權  
System Record 68 Round of 64
  陸彥光 LUK YIN KWONG 譚諾行 TAM NOK HANG
1   11 2
2   7 11
3   11 5
4   11 6
結果 3 1
System Record 69 Round of 64
  黃凱傑 WONG HOI KIT 董永恆 TUNG WING HANG HAVIN
1   3 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 70 Round of 64
  黃梓恩 WONG TSZ YAN MAX 徐東俊 CHUI TUNG CHUN
1   11 4
2   11 2
3   11 1
結果 3 0
System Record 71 Round of 64
  周子凱 ZHOU ZIKAI 陳宇樂 CHEN YU LOK
1   3 11
2   1 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 72 Round of 64
  陳頌謙 CHAN IAN 張膺辰 CHEUNG YING SEN
1   11 6
2   11 2
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 73 Round of 64
  杜梓鋒 TO CHI FUNG 郭皓然 KWOK HO YIN
1   12 10
2   12 14
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 74 Round of 64
  林一澤 LAM YAT CHAK 林閱涵 LIN YUEHAN
1   11 6
2   11 5
3   7 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 75 Round of 64
  廖晉譽 LIU CHUN YU BRYAN 吳徑昀 NG KING WAN
1   11 6
2   11 6
3   4 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 76 Round of 64
  呂顯穎 LUI HIN WING 趙子淵 ZHAO ZIYUAN
1   11 9
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 77 Round of 64
  湯曜榮 TANG YAORONG 周塏燊 CHOW HOI SUN HAYSON
    棄權
System Record 78 Round of 32
  李柏霖 LEE PAK LAM 文嘉傑 WEN KA KIT
1   11 7
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 79 Round of 32
  冼煒峰 SIN WAI FUNG 蕭政灝 SIU CHING HO
1   6 11
2   3 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 80 Round of 32
  楊灝桓 YEUNG HOWARD ISAAC 汪澄 WONG CHING
1   11 7
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 81 Round of 32
  林逸恆 LAM YAT HANG KESLER 陳樂鋒 CHAN LOK FUNG
1   3 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 82 Round of 32
  陳尚學 CHAN SHEUNG HOK 林進軒 LAM CHUN HIN
1   11 3
2   11 1
3   11 2
結果 3 0
System Record 83 Round of 32
  陳鉦嵐 CHAN CHING NAM 王亦成 WONG YIK SHING
1   12 10
2   14 12
3   11 2
結果 3 0
System Record 84 Round of 32
  謝禮禧 TSE LAI HEI LUCAS 劉祉皓 LAU TSZ HO
1   12 10
2   12 10
3   11 8
結果 3 0
System Record 85 Round of 32
  黃梓為 WONG TSZ WAI 陳思行 CHAN SZE HANG
1   5 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 86 Round of 32
  陳宇桐 CHEN YU TUNG 鄧正楠 TANG CHING NAM
1   11 2
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 87 Round of 32
  肖子燊 XIAO ZISHEN 梁子康 LEUNG TSZ HONG
1   7 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 88 Round of 32
  黎一萳 LAI YAT NAM 周博軒 CHOW POK HIN
1   11 7
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 89 Round of 32
  陸彥光 LUK YIN KWONG 董永恆 TUNG WING HANG HAVIN
1   4 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 90 Round of 32
  黃梓恩 WONG TSZ YAN MAX 陳宇樂 CHEN YU LOK
1   11 5
2   12 10
3   12 14
4   11 8
結果 3 1
System Record 91 Round of 32
  陳頌謙 CHAN IAN 杜梓鋒 TO CHI FUNG
1   3 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 92 Round of 32
  林一澤 LAM YAT CHAK 廖晉譽 LIU CHUN YU BRYAN
1   8 11
2   8 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 93 Round of 32
  呂顯穎 LUI HIN WING 湯曜榮 TANG YAORONG
1   11 5
2   11 6
3   6 11
4   12 10
結果 3 1
System Record 94 Round of 16
  李柏霖 LEE PAK LAM 蕭政灝 SIU CHING HO
1   11 4
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 95 Round of 16
  楊灝桓 YEUNG HOWARD ISAAC 陳樂鋒 CHAN LOK FUNG
1   7 11
2   14 12
3   11 13
4   3 11
結果 1 3
System Record 96 Round of 16
  陳尚學 CHAN SHEUNG HOK 陳鉦嵐 CHAN CHING NAM
1   11 7
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 97 Round of 16
  謝禮禧 TSE LAI HEI LUCAS 陳思行 CHAN SZE HANG
1   6 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 98 Round of 16
  陳宇桐 CHEN YU TUNG 梁子康 LEUNG TSZ HONG
1   11 7
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 99 Round of 16
  黎一萳 LAI YAT NAM 董永恆 TUNG WING HANG HAVIN
1   11 9
2   6 11
3   10 12
4   9 11
結果 1 3
System Record 100 Round of 16
  黃梓恩 WONG TSZ YAN MAX 杜梓鋒 TO CHI FUNG
1   11 1
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 101 Round of 16
  廖晉譽 LIU CHUN YU BRYAN 呂顯穎 LUI HIN WING
1   9 11
2   11 6
3   11 4
4   9 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 102 Quarter Final
  李柏霖 LEE PAK LAM 陳樂鋒 CHAN LOK FUNG
1   10 12
2   12 10
3   5 11
4   11 6
5   5 11
結果 2 3
System Record 103 Quarter Final
  陳尚學 CHAN SHEUNG HOK 陳思行 CHAN SZE HANG
1   11 7
2   11 4
3   9 11
4   11 13
5   4 11
結果 2 3
System Record 104 Quarter Final
  陳宇桐 CHEN YU TUNG 董永恆 TUNG WING HANG HAVIN
1   11 5
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 105 Quarter Final
  黃梓恩 WONG TSZ YAN MAX 廖晉譽 LIU CHUN YU BRYAN
1   11 4
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 106 Third Place
  陳樂鋒 CHAN LOK FUNG 陳思行 CHAN SZE HANG
1   5 11
2   7 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 107 Third Place
  陳宇桐 CHEN YU TUNG 黃梓恩 WONG TSZ YAN MAX
1   7 11
2   11 9
3   8 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 108 Final
  陳思行 CHAN SZE HANG 黃梓恩 WONG TSZ YAN MAX
1   7 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3