Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
教練資料 - 香港代表隊
備註: 按 "教練姓名" 可查看更多個人資料。

「最佳指導」教練獎 「最積極現場指導」教練獎 「最積極觀賽」教練獎 「全年最佳服務」教練獎

現任   前任
英文姓名 中文姓名 教練編號
1  GUAN JIANHUA  管建華  5008 
2  JIANG XINPEI  江鑫沛  5007 
3  KO LAI CHAK  高禮澤  5009 
4  LEUNG CHU YAN  梁柱恩  5011 
5  LI CHING  李靜  5004 
6  LIU GUODONG  劉國棟  5002 
7  MENG XIANJIAN  孟憲儉  5012 
8  ZHANG RUI  張瑞  5005 
 
英文姓名 中文姓名 教練編號
1  CHAN KONG WAH  陳江華  4005 

以上資料由教練自行提供。
如要查詢其他教練資料,可致電2575 5330。

最後更新日期: 2023年 11月