Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2167   
  中文姓名: 張鈺 
  英文姓名: CHEUNG YUK 
  性別: 男 
  聯絡電話: 68345441 
  電郵地址: -  
  教練工作年資:
  獲得教練證書之認可年份:
中級   2015 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
初學者/初學入門
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 姚鈞濤
黃樂
季倫熙
陳瑞元
黃子皓
黃馨瑤
楊曉橋
李鎧澄
譚亦孜
耿悅
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會