Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2120   
  中文姓名: 吳紅蓼 
  英文姓名: NG HUNG LUK 
  性別: 女 
  聯絡電話: 61738148 
  電郵地址: nghungluk1114@gmail.com  
  教練工作年資: 22 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2002 
中級   2006 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
 
  可任教之地區: 九龍城
油尖旺
深水埗
黃大仙
觀塘
 
  學員名單: 譚智曦
周嘉晴
余齡
陳泇瑜
何穎芯
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會