Your browser doesn’t support the object tag.

主頁 > 港隊傳真 > 香港青少年代表隊 > 張嘉鈺

張嘉鈺 ZHANG Jia Yu

 


出生日期

2011年12月6日

出生地點

香港


身高 / 體重

148 公分 / 34.5 公斤

打法

削球

握拍法

右手橫拍

拍面類型

正手反膠、反手生膠

香港比賽成績記錄

香港比賽成績

香港排名記錄

最新香港排名CreditWTT

返回香港青少年隊主頁