Your browser doesn’t support the object tag.

主頁 > 港隊傳真 > 香港青少年代表隊 > 龐雅文

龐雅文 PONG Nga Man

 


出生日期

2010年4月19日

出生地點

香港


身高 / 體重

165 公分 / 47.5 公斤

打法

快攻結合弧圏

握拍法

右手橫拍

拍面類型

兩面反貼

香港比賽成績記錄

香港比賽成績

香港排名記錄

最新香港排名

返回香港青少年隊主頁