Your browser doesn’t support the object tag.

主頁 > 港隊傳真 > 香港青少年代表隊 > 江芷林

江芷林 KONG Tsz Lam

 


出生日期

2004年6月10日

出生地點

香港


身高 / 體重

163 公分 / 47.6 公斤

打法

兩面弧圈

握拍法

右手橫拍

拍面類型

反貼

香港比賽成績記錄

香港比賽成績

香港排名記錄

最新香港排名

返回香港青少年隊主頁