Your browser doesn’t support the object tag.

主頁 > 港隊傳真 > 香港青少年代表隊 > 王昀希

王昀希 WONG Wan Hei

 


出生日期

2008年5月31日

出生地點

香港


身高 / 體重

159 公分 / 43 公斤

打法

弧圈結合快攻

握拍法

左手橫拍

拍面類型

反貼

香港比賽成績記錄

香港比賽成績

香港排名記錄

最新香港排名


返回香港青少年隊主頁