Your browser doesn’t support the object tag.

主頁 > 港隊傳真 > 香港青少年代表隊 > 鄭一言

鄭一言 CHENG Yat Yin

 


出生日期

2011年5月11日

出生地點

香港


身高 / 體重

160 公分 / 46.9 公斤

打法

弧圈球

握拍法

左手橫拍

拍面類型

反膠

香港比賽成績記錄

香港比賽成績

香港排名記錄

最新香港排名

返回香港青少年隊主頁