Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   HUI TSZ LONG  許梓朗       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   許梓朗 HUI TSZ LONG  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK 
   許梓朗 HUI TSZ LONG  葉海杰 IP HOI KIT 
   曾咏琪 TSANG WING KI  許梓朗 HUI TSZ LONG 
   曹子浩 TSO TZE HO  許梓朗 HUI TSZ LONG