Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   LI LOK PAN  李樂斌    乒域乒乓球會  英華書院  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   鄭冬日 CHENG TUNG YAT  李樂斌 LI LOK PAN 
   張朝濱 CHEUNG CHIU PAN  李樂斌 LI LOK PAN 
   孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE  李樂斌 LI LOK PAN 
   李樂斌 LI LOK PAN  黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE 
   曾嘉賢 TSANG KA YIN  李樂斌 LI LOK PAN