Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2023
項目:   Mens Team E 男子戊組團體
System Record 5 -3
  何俊廷 HO CHUN TING 顏輔賢 NGAN FU YIN CEDRIC
1   7 11
2   11 8
3   11 9
結果 2 1
System Record 16 -3
  黃穗寧 WONG SUI NING 顏輔賢 NGAN FU YIN CEDRIC
1   8 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 201 -3 Round of 64
  顏輔賢 NGAN FU YIN CEDRIC 關珈謙 KWAN KA HIM
1   3 11
2   11 9
3   8 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 19
  顏輔賢 NGAN FU YIN CEDRIC
陳浩瀚 CHEN HAOHAN
陳俊匡 CHAN CHUN HONG
謝穎謙 TSANG WING HIM
1   11 3
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 61 Round of 64
  顏輔賢 NGAN FU YIN CEDRIC
陳浩瀚 CHEN HAOHAN
劉宇杰 LIU YU KIT
何丞雋 HO SHING CHUN
1   1 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2022
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 157
  駱永鋒 LOK WING FUNG 顏輔賢 NGAN FU YIN CEDRIC
1   11 7
2   11 5
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 114
  張元典 CHEUNG YUEN TIN 顏輔賢 NGAN FU YIN CEDRIC
    棄權