Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2024
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 3
  曾維鎬 ZENG WEIHAO
莫祖僖 MOCK CHO HEI
黃睿哲 WONG YUI CHIT
鄧梓雋 TANG TSZ CHUN
1   7 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 43 Round of 64
  黃睿哲 WONG YUI CHIT
鄧梓雋 TANG TSZ CHUN
伍學勤 WU XUE QIN
吳浩賢 NG HO YIN
1   9 11
2   11 5
3   8 11
4   11 9
5   11 6
結果 3 2
System Record 74 Round of 32
  黃睿哲 WONG YUI CHIT
鄧梓雋 TANG TSZ CHUN
江家丞 JIANG LEO
何誠裔 HO SHING YUI ETHAN
1   9 11
2   9 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U15 Double's
System Record 35
  吳睿桐 NG YUI TUNG
鄧梓雋 TANG TSZ CHUN
余卓謙 YU CHEUK HIM
鄭健森 CHENG KIN SUM
1   5 11
2   4 11
結果 0 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U9 Singles 男子 U9 組單打
System Record 20
  鄧梓雋 TANG TSZ CHUN 朱泓樂 CHU WANG LOK
  棄權 棄權
System Record 78
  鄧梓雋 TANG TSZ CHUN 王晗佑 WANG CHARLES HANYOU
  棄權