Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 479
  陳智榮 CHAN CHI WING 范嘉華 FAN KA WA
1   7 11
2   5 11
結果 0 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team E 男子戊組團體
System Record 198 -2
  陳智榮 CHAN CHI WING 林希然 LAM HEI YIN
1   11 3
2   11 7
結果 2 0
System Record 208 -2
  陳智榮 CHAN CHI WING 劉梓諾 LAU TSZ NOK IVAN
1   11 8
2   10 12
3   9 11
結果 1 2
System Record 208 -5
  陳智榮 CHAN CHI WING 劉梓揚 LAU TSZ YEUNG CYRUS
1   11 2
2   13 11
結果 2 0
System Record 212 -1
  陳智榮 CHAN CHI WING 羅頌榮 LAW CHUNG WING
1   7 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2021
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 345
  鄭建亨 CHENG ANSON 陳智榮 CHAN CHI WING
  棄權  
System Record 689
  陳智榮 CHAN CHI WING 羅銘基 LAW MING KEI
1   10 12
2   6 11
結果 0 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2019
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 537
  陳智榮 CHAN CHI WING 陳傲朗 CHAN NGO LONG MATTHEW
    棄權
System Record 832
  尹柱仁 WAN CHU YAN 陳智榮 CHAN CHI WING
1   4 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 980
  陳智榮 CHAN CHI WING 冼鎮鋒 SIN CHUN FUNG
1   11 2
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 1054
  陳智榮 CHAN CHI WING 黃景廷 WONG KING TING, REX
1   11 4
2   11 8
3   10 12
4   3 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 1091 Round of 64
  陳智榮 CHAN CHI WING 陳厚澤 CHAN HAU CHAK
1   9 11
2   11 5
3   11 7
4   11 3
結果 3 1
System Record 1109 Round of 32
  商晉瑋 SHEUNG CHUN WAI 陳智榮 CHAN CHI WING
1   11 5
2   11 5
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team E 男子戊組團體
System Record 86 -2
  何耀坤 HO YIU KWAN EDDIE 陳智榮 CHAN CHI WING
1   8 11
2   11 13
結果 0 2
System Record 86 -4
  陳煒焜 CHAN WAI KWAN 陳智榮 CHAN CHI WING
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 198 -3 Round of 64
  陳智榮 CHAN CHI WING 唐卓言 TONG CHEUK YIN
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2018
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 389
  陳智榮 CHAN CHI WING 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   11 3
2   11 1
3   11 5
結果 3 0
System Record 672
  陳智榮 CHAN CHI WING 黃啟僖 WONG KAI HEI
1   11 2
2   11 13
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 818
  陳智榮 CHAN CHI WING 許正謙 HSU JUSTIN
1   11 6
2   11 9
3   3 11
4   12 10
結果 3 1
System Record 891
  陳智榮 CHAN CHI WING 余煒霖 YU WEI LIN
1   12 10
2   11 7
3   12 14
4   9 11
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 247
  陳智榮 CHAN CHI WING 王陞 WONG SING
1   11 5
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 508
  陳智榮 CHAN CHI WING 鄒頌堅 CHOW CHUNG KIN
1   12 10
2   11 13
3   9 11
4   3 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 71
  陳智榮 CHAN CHI WING
蔡俊文 CHOI CHUN MAN
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
    棄權
System Record 161
  陳智榮 CHAN CHI WING
蔡俊文 CHOI CHUN MAN
潘尚熙 POON SHEUNG HEI
任浩文 YAM HO MAN, JONATHAN
1   9 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 620
  陳智榮 CHAN CHI WING 陳俊瑋 CHAN CHUN WAI
結果 1 3
System Record 654
  盧啟濱 LO KAI BUN 陳智榮 CHAN CHI WING
結果 3 0
System Record 699
  黃潤早 WONG YUN CHO 陳智榮 CHAN CHI WING
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 462
  李明發 LEE MING FAT, PAUL 陳智榮 CHAN CHI WING
結果 0 3
System Record 750
  陳智榮 CHAN CHI WING 陳進業 CHAN CHUN YIP
結果 3 0
System Record 894
  陳智榮 CHAN CHI WING 陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN
結果 1 3