Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2016
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 30 -2
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 潘卓朗 POON CHEUK LONG
1   2 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 30 -4
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   4 11
2   13 11
3   13 11
4   8 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 38 -1
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 陳文生 CHAN MAN SANG
1   8 11
2   11 5
3   11 7
4   7 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 45 -3
  鄔偉光 WU WAI KWONG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   12 14
2   11 5
3   11 8
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 9 -1
  王國明 WONG KWOK MING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 4
2   11 8
3   10 12
4   9 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 9 -5
  曾浩文 TSANG HO MAN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 8
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 18 -1
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 張耀升 CHEUNG YIU SING
1   11 7
2   11 8
3   10 12
4   6 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 18 -4
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
1   9 11
2   14 12
3   11 6
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 28 -1 Quarter Final
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 陳上珩 CHEN TREVOR
1   11 9
2   11 6
3   7 11
4   7 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 28 -4 Quarter Final
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 賴卓然 LAI CHEUK YIN
1   8 11
2   10 12
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 30 -1 Semi Final
  潘漢明 POON HON MING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 5
2   5 11
3   11 6
4   10 12
5   11 9
結果 3 2
System Record 31 -1 Third Place
  雷家文 LUI KA MAN RAYMOND 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   9 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 31 -5 Third Place
  崔湛全 CHUI CHAM CHUEN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   9 11
2   10 12
3   11 5
4   12 10
5   12 14
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2013
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 8 -1
  朱振宗 CHU CHUN CHUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 7
2   11 8
3   7 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 16 -3
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
1   10 12
2   8 11
3   11 7
4   11 5
5   11 4
結果 3 2
System Record 23 -3
  陳祉謙 CHAN TSZ HIM 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   10 12
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 30 -2
  簡偉謙 KAN WAI HIM 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 7
2   2 11
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 30 -4
  馬子迅 MA TSZ SHUN JASON 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 5
2   12 10
3   10 12
4   9 11
5   11 5
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2012
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 2 -3
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 朱凱民 CHU HOI MAN
1   11 8
2   11 6
3   14 12
結果 3 0
System Record 9 -2
  黃雲志 WONG WAN CHI 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 4
2   9 11
3   11 9
4   9 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 9 -4
  朱曉宇 CHU HIU YU 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 6
2   8 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 18 -2
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 王浩軒 WONG HO HIN
1   11 2
2   18 16
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 29 -2
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 林昇鵬 LAM SING PANG
1   11 6
2   11 9
3   13 15
4   11 9
結果 3 1
System Record 29 -4
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 蔡德成 TSOI TAK SHING SAM
1   8 11
2   11 7
3   11 4
4   14 12
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 53
  丁仁生 TING YUN SANG
梁裕根 LEUNG YUE KUN
趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 8
2   6 11
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 119
  楊志強 YEUNG CHI KEUNG
潘文超 POON MAN CHIU
趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   5 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 161 Round of 64
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
陳世傑 CHAN SAI KIT
郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
1   11 6
2   11 7
3   12 10
結果 3 0
System Record 182 Round of 32
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
司徒敬倫 SZETO KING LUN
朱曉宇 CHU HIU YU
1   6 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 3 -2
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 吳瑋豐 NG WAI FUNG
1   5 11
2   6 11
3   13 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 12 -1
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 葉樹發 IP SHU FAT
1   11 9
2   6 11
3   11 4
4   4 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 20 -2
  姚錦倫 YIU KAM LUN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 7
2   11 13
3   9 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 20 -4
  譚璟豊 TAM KING FUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   3 11
2   12 10
3   8 11
4   11 8
5   15 13
結果 3 2
System Record 25 -2 Quarter Final
  李一聞 LEE YAT MAN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   4 11
2   11 7
3   11 4
4   6 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 25 -4 Quarter Final
  嚴文焯 YIM MAN CHEUK 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   14 16
2   11 7
3   11 4
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2011
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 1
  鄧凱仁 TANG HOI YEN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 6
2   10 12
3   11 4
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2010
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 5 -2
  余健信 YEE KIN SHUN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   6 11
2   11 5
3   3 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 5 -4
  陳杰 CHEN JIE 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   8 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 13 -1
  李一聞 LEE YAT MAN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   8 11
2   6 11
3   11 7
4   11 6
5   11 9
結果 3 2
System Record 21 -2
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 梁二仁 LEUNG YEE YAN
1   10 12
2   11 9
3   12 10
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2010
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 5
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 7
2   11 7
3   9 11
4   14 12
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 102
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
李偉全 LI WAI CHUEN
黃鏗 HUANG KENG
1   11 9
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 141 Round of 64
  趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
江耀祖 KONG YIU CHO
陸盟鏘 LUK KENNETH
1   11 7
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 160 Round of 32
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
葉泳樞 YIP WING SHU
趙英良 CHIU YING LEUNG
黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 6
2   11 4
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2009
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 72 -2
  王琦琛 WONG KEI SUM 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   10 12
2   8 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 344 -2 Round of 64
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
1   9 11
2   11 9
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 372 -2 Round of 32
  黃諾謙 WONG LOK HIM MYRON 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   9 11
2   11 8
3   11 4
4   12 10
結果 3 1
System Record 372 -4 Round of 32
  林芳燕 LAM FONG YIN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   10 12
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 386 -1 Round of 16
  文國麟 MAN KWOK LUN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 13
2   9 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 393 -2 Quarter Final
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 劉栢偉 LAU PAK WAI
1   12 14
2   11 7
3   8 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 393 -5 Quarter Final
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 馬龍生 MA LUNG SANG, EDWARD
1   6 11
2   11 9
3   11 9
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 397 -1 Semi Final
  李一聞 LEE YAT MAN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   8 11
2   5 11
3   13 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 400 -3 Final
  巫兆聰 MO SIU CHUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
1   11 7
2   11 9
3   10 12
4   10 12
5   11 4
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2009
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 56 -5
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 容閎耀 YOUN WANG YIU
1   11 8
2   11 4
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 19
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 李浩然 LEE HO YIN
1   4 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2008
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 161
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 陳建成 CHAN KIN SING
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 10
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2007
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 5
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
結果 3 0
System Record 37
  伍買回 NG MAI WUI 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 67
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 李俊健 LI CHUN KIN
結果 3 1
System Record 82
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 朱曉宇 CHU HIU YU
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 22
  張君朗 CHEUNG BORIS 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0
System Record 55
  雷鐸華 LUI TOK WAH 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 2
System Record 85
  林志恒 LAM CHI HANG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 2 3
System Record 102
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 黃銘智 WONG MING CHI
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2006
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 140
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 孫卓愷 SUEN CHEUK HOI, MITCHELL
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2006
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 20
  蘇滿財 SO MOON CHOI 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 50
  朱曉宇 CHU HIU YU 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2006
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 2
  劉永賢 LAU WING YIN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 23
  林志恒 LAM CHI HANG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 7
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 潘漢明 POON HON MING
結果 0 3
System Record 64
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
結果 1 3
System Record 103
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 郭澤南 KOCK CHAK NAM
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2005
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 191
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 45
  潘健豐 PUN KIN FUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 70
  陳潤恒 CHAN YUN HANG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2005
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 12
  吳棟華 NG TUNG WAH 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 20
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 高永洋 KO WING YEUNG
結果 3 0
System Record 72
  容朗展 YUNG LONG CHIN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0
System Record 86
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 趙英良 CHIU YING LEUNG
結果 3 0
System Record 130
  文嘉星 MAN KA SING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0
System Record 140
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 鄧家駿 TANG KA CHUN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2004
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 72
  潘雲梯 PUN VAN TAYLOR 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 119
  吳達強 NG TAT KEUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 164
  李銘澤 LEE MING CHAK 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 201
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2004
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 40
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2004
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 57
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 余導祥 YU TO CHEUNG, EDDY
結果 3 0
System Record 73
  魏焯銘 NGAI CHEUK MING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2003
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 95
  馮偉奇 FUNG WAI KI 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Boys F Single's 男子F組
System Record 23
  陳建中 CHAN KIN CHUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 35
  曾浩文 TSANG HO MAN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 4
System Record 41
  林浩祥 LAM HO CHEUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 4
System Record 44
  鄧家駿 TANG KA CHUN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 4 0
System Record 50
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 馮偉奇 FUNG WAI KI
結果 3 4

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 720
  張君朗 CHEUNG BORIS 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 738
  林挺 LAM TING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2002
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 7
  文嘉星 MAN KA SING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2002
項目:   Clubs Division
System Record 48
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 袁國華 YUEN KWOK WAH, BERNARD
結果 3 0
System Record 73
  吳子澄 NG TSZ CHING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2002
項目:   Boys F Single's 男子F組
System Record 7
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 梁德峰 LEUNG TAK FUNG
結果 3 0
System Record 13
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 趙英良 CHIU YING LEUNG
結果 4 3
System Record 18
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 陳文峰 CHAN MAN FUNG
結果 4 2
System Record 22
  鄧家駿 TANG KA CHUN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 4

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2002
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 38
  黎偉鴻 LAI WAI HUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
  棄權 棄權
System Record 241
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 顏立典 NGAN LAP DIN
結果 3 0
System Record 401
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 黎有信 LAI THEODORE SHUN
結果 3 0
System Record 481
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 楊福泳 YEUNG FUK WING
結果 3 0
System Record 521
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 謝育鋥 TSE YUK CHING
結果 3 0
System Record 541
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 何曙謙 HO CHU HIM
結果 3 0
System Record 551
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 吳家威 NG KA WAI
結果 3 0
System Record 556
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 朱曉宇 CHU HIU YU
結果 3 4
System Record 557
  李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 4 1
System Record 561
  陳韶星 CHAN SIU SING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 2 4

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2002
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 180
  任浩文 YAM HO MAN, JONATHAN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 600
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 李志潔 LEE CHI KIT
結果 3 1
System Record 697
  林澤惠 LIEM JEFFERY 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 746
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 區耀成 AU YIU SHING
結果 3 0
System Record 779
  陳保義 CHAN PO YEE 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 798
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 朱振宗 CHU CHUN CHUNG
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2001
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 57
  李震東 LI CHUN TUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 307
  吳瑋洛 NG WAI LOK 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 427
  羅文輝 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 3
System Record 487
  鍾兆祥 CHUNG SIU CHEUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 517
  李顯舜 LI HIN SHUN, HINSON 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 3
System Record 532
  謝嘉俊 TSE KA CHUN 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 82
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 陶珞瑋
結果 2 0
System Record 126
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 黃建榮
結果 2 1
System Record 148
  黃錦雄 WONG KAM HUNG 周灝勤 CHAU HO KAN
結果 1 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 5
  邱元亨 YAU YUEN HANG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 2
System Record 50
  楊國棟 YEUNG KWOK TUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 1 2
System Record 71
  郭緒榮 KWOK SUI WING 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 2
System Record 128
  于國棟 YU KWOK TUNG 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 0 2
System Record 130
  鄧子浩 TANG CHI HO 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 2 0