Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2024
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 36
  關鎮耀 KWAN CHUN YIU
方仁 FONG IAN
劉頌朗 LAU CHUNG LONG
陳康正 CHAN HONG CHING
1   3 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 75 Round of 64
  劉頌朗 LAU CHUNG LONG
陳康正 CHAN HONG CHING
夏逸熙 HA YAT HEI
羅浩峰 LO HO FUNG RICK
1   5 11
2   2 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 55
  黃文希 WONG MAN HEI 劉頌朗 LAU CHUNG LONG
    棄權

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:   Primary Boys Single's 男子小學組
System Record 294
  黃以傲 WONG YEE O 劉頌朗 LAU CHUNG LONG
1   9 11
2   16 18
3   6 11
結果 0 3
System Record 429
  崔恒睿 CUI HENGRUI 劉頌朗 LAU CHUNG LONG
1   6 11
2   11 7
3   11 3
4   8 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 548
  劉頌朗 LAU CHUNG LONG 文瑋希 MAN WAI HEI
1   11 7
2   3 11
3   10 12
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 278
  廖柱鴻 LIU CHU HUNG 劉頌朗 LAU CHUNG LONG
    棄權

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 666
  劉頌朗 LAU CHUNG LONG 劉瑋迅 LAU WAI SHUN VINCENT
1   11 8
2   11 8
結果 2 0
System Record 972
  江逸朗 KONG YAT LONG 劉頌朗 LAU CHUNG LONG
1   11 2
2   11 7
結果 2 0

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2022
項目:   男子兒童組 男子兒童組
System Record 14
  劉頌朗 LAU CHUNG LONG 陳凱揚 CHAN HOI YEUNG
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 43 Round of 64
  劉頌朗 LAU CHUNG LONG 周子凱 ZHOU ZIKAI
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 62 Round of 32
  李子霆 LI KIM KHIOE 劉頌朗 LAU CHUNG LONG
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 72 Round of 16
  劉頌朗 LAU CHUNG LONG 黃子皓 WONG TSZ HO
1   6 11
2   0 11
結果 0 2