Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2022
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 2 -1
  郭建武 KWOK KIN MO 李晉輝 LI CHUN FAI
1   12 10
2   11 1
結果 2 0
System Record 2 -4
  郭建武 KWOK KIN MO 鄭博聰 CHENG POK CHUNG
1   5 11
2   12 10
3   9 11
結果 1 2
System Record 17 -1
  郭建武 KWOK KIN MO 范立衡 FAN LAP HANG
1   8 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 17 -4
  郭建武 KWOK KIN MO 何俊濤 HO CHUN TO
1   12 10
2   7 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 25 -2
  藍禮文 LAM LAI MAN 郭建武 KWOK KIN MO
1   11 7
2   2 11
3   12 10
結果 2 1
System Record 25 -4
  梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG 郭建武 KWOK KIN MO
1   11 9
2   12 10
結果 2 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 333
  范珈陌 FAN KA MAK 郭建武 KWOK KIN MO
1   11 4
2   10 12
3   11 9
結果 2 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 88 -2
  郭建武 KWOK KIN MO 楊秉和 YEUNG PING WO
1   11 4
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 88 -4
  郭建武 KWOK KIN MO 楊秉熹 YEUNG PING HEI
1   11 4
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 92 -1
  蘇曉頌 SO HIU CHUNG 郭建武 KWOK KIN MO
1   7 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 96 -1
  林明錦 LAM MING KAM 郭建武 KWOK KIN MO
1   7 11
2   11 9
3   6 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 96 -4
  林耀雄 LAM YIU HUNG 郭建武 KWOK KIN MO
1   3 11
2   9 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 98 -2 Round of 16
  郭建武 KWOK KIN MO 馮浩然 FUNG HO YIN SAMMY
1   11 7
2   12 10
3   11 5
結果 3 0
System Record 98 -4 Round of 16
  郭建武 KWOK KIN MO 卓建南 TOH KIAN LAM
1   8 11
2   16 14
3   9 11
4   11 8
5   11 8
結果 3 2
System Record 105 -1 Quarter Final
  曹子浩 TSO TZE HO 郭建武 KWOK KIN MO
1   6 11
2   11 6
3   14 12
4   15 13
結果 3 1
System Record 105 -4 Quarter Final
  何季興 HO KWAI HING 郭建武 KWOK KIN MO
1   11 9
2   13 11
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 80 -2
  陳保岐 CHAN NICHOLAS BO KI 郭建武 KWOK KIN MO
1   12 14
2   11 8
3   15 13
4   8 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 80 -4
  吳卓軒 NG EDWIN 郭建武 KWOK KIN MO
1   1 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 86 -2
  羅銳強 LAW YUI KEUNG 郭建武 KWOK KIN MO
1   11 6
2   4 11
3   14 12
4   8 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 86 -4
  李鈞濠 LEE KWAN HO 郭建武 KWOK KIN MO
1   2 11
2   1 11
3   16 18
結果 0 3
System Record 95 -1
  郭建武 KWOK KIN MO 王志賢 WONG CHI YIN
1   7 11
2   19 17
3   17 15
4   11 6
結果 3 1
System Record 95 -4
  郭建武 KWOK KIN MO 梁東發 LEUNG TUNG FAT
1   3 11
2   3 11
3   13 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 27
  周迪奧 CHOW TIK O 郭建武 KWOK KIN MO
1   11 4
2   11 3
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 29
  郭建武 KWOK KIN MO 梁家強 LEUNG KA KEUNG
1   3 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 118
  黃子江 WONG TSZ KONG
黃家輝 WONG KA FAI
郭建武 KWOK KIN MO
黃天惠 WONG TIN WAI
    棄權

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2010
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 33
  馬丞康 MA SHING HONG 郭建武 KWOK KIN MO
1   12 10
2   11 8
3   6 11
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 100
  郭建武 KWOK KIN MO 陳志偉 CHEN CHI WEI
1   6 11
2   6 11
3   12 10
4   11 5
5   11 6
結果 3 2
System Record 144 Round of 64
  郭建武 KWOK KIN MO 麥溢輝 MAK YAT FAI
1   11 8
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 166 Round of 32
  郭建武 KWOK KIN MO 梁家瑞 LEUNG KA SUI
1   11 3
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 177 Round of 16
  郭建武 KWOK KIN MO 關晧勤 KWAN HO KAN
1   11 9
2   11 5
3   8 11
4   9 11
5   4 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2009
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 64
  郭建武 KWOK KIN MO 莊智濠 CHONG CHI HO
    棄權
System Record 109
  郭建武 KWOK KIN MO 盧國昌 LO KWOK CHEONG
1   9 11
2   3 11
3   13 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 36
  張德明 CHEUNG TAK MING 郭建武 KWOK KIN MO
結果 0 3
System Record 98
  郭建武 KWOK KIN MO 吳家威 NG KA WAI
結果 3 0
System Record 143
  沈志彪 SHUM CHE PIL 郭建武 KWOK KIN MO
結果 0 3
System Record 166
  郭建武 KWOK KIN MO 練龍生 LIN LUNG SANG STANLEY
結果 3 2
System Record 177
  鄭世豪 CHENG SAI HO 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3
System Record 183
  郭建武 KWOK KIN MO 趙國偉 CHIU KWOK WAI
結果 3 1
System Record 186
  郭建武 KWOK KIN MO 黃銘樂 WONG MING LOK
結果 2 4
System Record 191
  簡家威 KAN KA WAI 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 4

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 56
  王夏陽 WONG HA YEUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 0 3
System Record 102
  竇冠迪 DAU KOON DICK EDWARD 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 11
  陳煒倫 CHAN WAI LUN 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 2
System Record 30
  郭建武 KWOK KIN MO 羅銳強 LAW YUI KEUNG
結果 3 0
System Record 32
  郭建武 KWOK KIN MO 甄卓倫 YAN CHEUK LUN
結果 0 3
System Record 51
  高永洋 KO WING YEUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 0
System Record 79
  林樹基 LIM SHU KEI 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2007
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 304
  郭建武 KWOK KIN MO 王國明 WONG KWOK MING
結果 2 3
System Record 415
  潘漢明 POON HON MING 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2007
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 29
  林志恒 LAM CHI HANG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2007
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 26
  林奕希 LAM YIK HEI, HENRY 郭建武 KWOK KIN MO
結果 2 3
System Record 84
  郭建武 KWOK KIN MO 潘雲梯 PUN VAN TAYLOR
結果 3 1
System Record 113
  郭建武 KWOK KIN MO 曾永昌 TSANG WING CHEONG
結果 3 2
System Record 127
  梁惠泓 LEUNG HUI HONG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 38
  郭建武 KWOK KIN MO 林樹基 LIM SHU KEI
結果 1 3
System Record 41
  郭建武 KWOK KIN MO 李偉麒 LEE WAI KI
結果 0 3
System Record 62
  陳振輝 CHAN CHUN FAI 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 2
System Record 83
  葉銘添 YIP MING TIM, TIMOTHY 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3
System Record 94
  郭建武 KWOK KIN MO 陳沛霖 CHAN PUI LAM ANGUS
結果 3 2
System Record 97
  郭建武 KWOK KIN MO 甄卓倫 YAN CHEUK LUN
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2006
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 38
  郭建武 KWOK KIN MO 陳栩 CHAN HUI
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 12
  余家威 YU KA WAI 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1
System Record 14
  陳文峰 CHAN MAN FUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1
System Record 42
  林鐵軍 LAM TIT KWAN 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1
System Record 44
  王洪 WANG HONG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 0 3
System Record 72
  郭建武 KWOK KIN MO 黃銘智 WONG MING CHI
結果 3 0
System Record 75
  郭建武 KWOK KIN MO 關嘉聲 KWAN KA SING
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 8
  陳文峰 CHAN MAN FUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 5
  陳子榮 CHAN TSZ WING 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1
System Record 7
  于國棟 YU KWOK TUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3
System Record 30
  李浩然 LEE HO YIN 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 0
System Record 32
  陳潤恒 CHAN YUN HANG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 0
System Record 61
  郭建武 KWOK KIN MO 湯澤生 TONG CHAK SANG
結果 3 2
System Record 64
  郭建武 KWOK KIN MO 趙翻大 CHIU FAN TAI
結果 3 0
System Record 115
  周勁剛 CHOW KING KONG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 2
System Record 117
  熊健 AH CHONG AH KIAN 郭建武 KWOK KIN MO
結果 0 3
System Record 119
  陳國基 CHAN KWOK KI 郭建武 KWOK KIN MO
結果 0 3
System Record 121
  謝致謙 TSE CHI HIM 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2003
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 9
  郭建武 KWOK KIN MO 雷家文 LUI KA MAN RAYMOND
結果 0 3
System Record 11
  郭建武 KWOK KIN MO 鄔偉光 WU WAI KWONG
結果 2 3
System Record 26
  郭建武 KWOK KIN MO 陶吉平 TO KUT PING
結果 2 3
System Record 48
  黃煖根 WONG LUEN KAN 郭建武 KWOK KIN MO
結果 0 3
System Record 77
  潘雲梯 PUN VAN TAYLOR 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Boys H Single's 男子H組
System Record 31
  周劍成 CHAU KIM SHING 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3
System Record 51
  李兆偉 LEE SIU WAI 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3
System Record 61
  馮偉傑 FUNG WAI KIT 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 267
  郭建武 KWOK KIN MO 呂志堅 LUI CHI KIN
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2002
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 3
  柳應童 LAU YING TUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3
System Record 32
  李引強 LEE YAN KEUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 2 3
System Record 126
  謝宗泰 TSE CHUNG TAI 郭建武 KWOK KIN MO
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2002
項目:   Clubs Division
System Record 75
  郭建武 KWOK KIN MO 陳耀錚 CHAN YIU TSANG
結果 3 1
System Record 99
  郭建武 KWOK KIN MO 史勝忠 SEE SHING CHUNG
結果 3 1
System Record 121
  郭建武 KWOK KIN MO 莫家豪 MOK KA HO
結果 3 0
System Record 140
  廖曉明 LIU HIU MING 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2001
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 48
  張宇傑 CHEUNG YU KIT 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 0
System Record 84
  謝致謙 TSE CHI HIM 郭建武 KWOK KIN MO
結果 2 3
System Record 99
  黃偉強 WONG WAI KEUNG 郭建武 KWOK KIN MO
結果 3 1