Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 193
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 謝汝康 TSE YUE HONG
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 485
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 謝建華 TSE KIN WAH
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 668
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 陳天諾 CHAN TIN LOK
1   4 11
2   9 11
結果 0 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2022
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 46 -3
  楊永勤 YEUNG WING KAN 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   11 9
2   9 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 57 -3
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 黃大慶 WONG TAI HING ANDREW
1   8 11
2   11 13
結果 0 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 470
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 關珈謙 KWAN KA HIM
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 874
  李健樂 LI KIN LOK 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 1076
  朱柏濠 CHU PAK HO 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   11 9
2   9 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 1177
  吳焯斌 NG CHEUK BUN NICHOLAS 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 1228 Round of 64
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 方皓晴 FONG HO CHING
1   11 8
2   6 11
3   10 12
結果 1 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 64 -1
  溫保庭 WAN PO TING 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   11 7
2   11 9
3   6 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2019
項目:   Mens E Single's 男子戊組
System Record 370
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 謝樂天 TSE LOK TIN
1   9 11
2   11 9
3   7 11
4   11 3
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 76 -2
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 蘇志強 SOO CHI KEUNG
1   11 6
2   11 4
3   10 12
4   11 5
結果 3 1
System Record 83 -3
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 李振聲 LEE CHUN SING
1   3 11
2   11 7
3   9 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2018
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 106
  林星毓 LAM SING YUK 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   7 11
2   18 16
3   11 2
4   9 11
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 80 -3
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 歐俊廷 AU CHUN TING
1   11 4
2   11 6
結果 2 0
System Record 91 -3
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 嚴一風 YEN YAT FUNG ANDY
1   20 18
2   9 11
3   11 5
結果 2 1
System Record 315 -3
  繆天濠 MAU TIN HO 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   10 12
2   6 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2017
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 5
  何廸朗 HO TIK LONG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2016
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 76 -3
  馮信齊 FUNG NORRIS 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   11 4
2   9 11
3   10 12
4   11 9
5   14 12
結果 3 2
System Record 96 -2
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 盧啟濱 LO KAI BUN
1   7 11
2   11 13
3   11 4
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 8 -3
  麥啟東 MAK KAI TUNG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   11 5
2   16 14
3   11 9
結果 3 0
System Record 32 -3
  曾志強 TSANG CHI KEUNG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   1 11
2   0 11
3   0 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2015
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 10
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 伍子文 NG CHI MAN
    棄權
System Record 87
  孔繁犖 HUNG FAAN LOK 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   10 12
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 147 Round of 64
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 歐陽子榮 AU YEUNG TSZ WING
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 47
  梁振聲 LEUNG CHUN SING
林慶樂 LAM HING LOK
陳建珊 CHAN KIN SHAN
朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   10 12
2   12 14
3   12 10
4   12 10
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 43 -3
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 藍昊熙 LAM HO HEI
1   11 5
2   11 3
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2014
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 230
  馬希樂 MA HEI LOK 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   5 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 578
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 潘文超 POON MAN CHIU
1   11 3
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 768
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 黃志偉 WONG CHI WAI
1   11 6
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 863
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 葉若然 YIP YUEK YIN
1   11 4
2   11 7
3   11 13
4   12 10
結果 3 1
System Record 910 Round of 64
  蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   11 8
2   11 2
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 248
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 鄭仁信 CHENG YAN SHUN
1   11 7
2   9 11
3   11 3
4   9 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 503
  倪日昌 NGAI YAT CHEONG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   11 9
2   11 9
3   13 11
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 70
  陳建珊 CHAN KIN SHAN
朱承忠 CHU SHING CHUNG
游華添 YAU WAH TIM
張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
    棄權
System Record 138
  梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
馬子迅 MA TSZ SHUN JASON
陳建珊 CHAN KIN SHAN
朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   10 12
2   11 6
3   11 9
4   11 13
5   8 11
結果 2 3
System Record 176 Round of 64
  陳建珊 CHAN KIN SHAN
朱承忠 CHU SHING CHUNG
李翰文 LI HON MAN
鍾華譽 CHOONG WAH YU
1   11 7
2   11 1
3   11 7
結果 3 0
System Record 195 Round of 32
  陳建珊 CHAN KIN SHAN
朱承忠 CHU SHING CHUNG
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   4 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2013
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 352
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 楊秉熹 YEUNG PING HEI
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 218
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 李國威 LI KWOK WAI
1   11 6
2   7 11
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 470
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 謝偉生 TSE WAI SANG
1   11 6
2   11 1
3   11 6
結果 3 0
System Record 596
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 蘇文毅 SO MAN NGAI
1   12 14
2   11 8
3   11 8
4   15 17
5   10 12
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2012
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 209
  陳逸天 CHAN YAT TIN TIMOTHY 朱承忠 CHU SHING CHUNG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 185
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 梁毅廉 LEUNG NGAI LIM
1   11 4
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 435
  布鎮權 PO CHUN KUEN 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   8 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 584
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 黃志偉 WONG CHI WAI
1   11 3
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 658
  姚建安 YIU KIN ON 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   12 10
2   7 11
3   3 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 695 Round of 64
  梁浩賢 LEUNG HO YIN 朱承忠 CHU SHING CHUNG
1   6 11
2   6 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 714 Round of 32
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 陳以信 CHAN YEE SHUN
1   8 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2010
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 374 -1
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 黃煖根 WONG LUEN KAN
1   5 11
2   11 9
3   9 11
4   11 5
5   11 7
結果 3 2
System Record 374 -4
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 呂玉麟 LUI YUK LUN
1   11 5
2   13 11
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2008
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 19
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 陳志豪 CHAN CHI HO
結果 3 0
System Record 21
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 馮世安 FUNG SAI ON
結果 0 3
System Record 54
  方柏康 FONG PAK HONG SUNNY 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 0 3
System Record 101
  容耀光 YUNG YIU KWONG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 99
  孫偉忠 SUEN WAI CHUNG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 2 3
System Record 138
  周勁剛 CHOW KING KONG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 176
  楊梓峰 YEUNG TSZ FUNG 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 0 3
System Record 424
  朱俊傑 CHU JENKINS 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 0 3
System Record 579
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 徐錦麟 TSUI KAM LUN
結果 3 0
System Record 656
  黃俊傑 WONG CHUN KIT 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 0 3
System Record 695
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 麥鴻森 MAK HUNG SUM
結果 3 1
System Record 714
  吳禮基 NG LAI KI 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 2 3
System Record 724
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 孫偉忠 SUEN WAI CHUNG
結果 3 1
System Record 729
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
結果 3 4
System Record 733
  張仕華 CHEUNG SZE WAH 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 1 3
System Record 735
  方狄祺 FONG TIK KI 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 189
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 劉顯秋 LAU HIN CHAU
結果 3 2
System Record 191
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 朱文威 TJU MEN WEI
結果 3 0
System Record 196
  王智弘 WONG CHI WANG EDWIN 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 0 3
System Record 919
  王國明 WONG KWOK MING 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2003
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 21
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 李雄 LEE HUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2003
項目:   Corporate Division
System Record 36
  胡必信 WU PIT SHUN 朱承忠 CHU SHING CHUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 214
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 程應宣 CHING YING SUEN
結果 3 0
System Record 472
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 黃天惠 WONG TIN WAI
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2002
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 431
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 張家活 CHEUNG KA WOOD, EASTWOOD
結果 3 0
System Record 607
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 陳俊瑋 CHAN CHUN WAI
結果 3 0
System Record 701
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 張健儒 CHEUNG KIN YU
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2001
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 97
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 黎永賢 LAI WING YIN
結果 1 3
System Record 115
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 練駿銘 LIN CHUN MING, BEN
結果 3 2