Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃逸晴 
英文姓名:   WONG YAT CHING 
教練姓名:    
球會:    
學校:   馬頭涌官立小學(紅磡灣) MA TAU CHUNG GOVT PRI SCH (HUNG HOM BAY)  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2022-01 18 625 392 327 211 56
2021-06 18 731 482 405 291 105
2021-05 18 731 482 405 291 105
2021-04 18 713 473 400 288 104
2021-03 18 679 447 376 266 92
2021-02 13 695 461 388 274 90
2021-01 13 634 409 338 225 56
2020-03 13 634 409 338 225 56
2020-02 New 13 631 430 363 265 113
2020年第二期New 13 631 430 363 265 113
2020年第二期 13 631 430 363 265 113
2020-01-NEW 13 537 393 344 256 113
2019年第七期 13 572 425 379 310 171
2019年第六期 13 619 439 388 317 172
2019年第五期 13 620 439 389 317 172
2019年第四期 13 602 434 385 307 159
2019年第三期 16 543 378 333 263 132