Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 53 Round of 64
  陳曉琳 CHAN HIU LAM
曾詠蓉 TSANG WING YUNG
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
1   10 12
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 74 Round of 32
  李健琳 LEE KIN LAM
梁曉嵐 LEUNG HIU LAAM
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
1   1 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 85 Round of 16
  彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
陳慧莊 CHAN WAI CHONG
劉鳳婷 LAU FUNG TING
1   11 8
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 90 Quarter Final
  黃文懿 WONG MAN YI
阮芯諾 YUEN SUM LOK
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
1   6 11
2   11 9
3   3 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 93 Semi Final
  彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
李嘉宜 LEE KA YEE KARISA
周穎詩 CHAU WING SZE
1   5 11
2   9 11
3   11 7
4   11 7
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2012
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 14 Round of 32
  林麗偉 LAM LAI WAI
王媄欣 WONG MEI YAN, IRIS
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
1   11 7
2   11 8
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 30 Round of 64
  呂鳳珠 LUI FUNG CHU
王瑞娟 WONG SUI KUEN
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
    棄權