Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 10
  吳嘉敏 NG KA MAN
朱倩彤 CHU SIN TUNG SAMANTHA
林曉晴 LAM HIU CHING
吳倩怡 NG SIN YI
1   1 11
2   12 10
3   9 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 41 Round of 64
  林曉晴 LAM HIU CHING
吳倩怡 NG SIN YI
梁梓琳 LEUNG TSZ LAM STEFFI
梁梓菁 LEUNG TSZ CHING VANNESS
    棄權
System Record 58 Round of 32
  陳雪欣 CHAN SUET YAN
林安娜 LIN ANNA
林曉晴 LAM HIU CHING
吳倩怡 NG SIN YI
1   11 7
2   12 10
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2012
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 1
  林曉晴 LAM HIU CHING
吳倩怡 NG SIN YI
吳珮琪 NG PUI KEI
吳珮琳 NG PUI LAM
1   11 6
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 10 Round of 32
  林曉晴 LAM HIU CHING
吳倩怡 NG SIN YI
黎芷琦 LAI TSZ KEI
蔡綺媚 CHOI YI MEI
1   4 11
2   11 6
3   10 12
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 26 Round of 64
  林欣曉 LAM YAN HIU
盧思恩 LO SZE YAN
林曉晴 LAM HIU CHING
吳倩怡 NG SIN YI
  棄權  
System Record 45 Round of 32
  盧樂兒 LO LOK YEE
葉芷恩 YEH TSZ YAN, NANCY
林曉晴 LAM HIU CHING
吳倩怡 NG SIN YI
1   11 8
2   13 15
3   11 7
4   11 7
結果 3 1