Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 47
  朱曉軒 CHU HIU HIN
何曙謙 HO CHU HIM
鄧啟恆 TANG KAI HANG
陳衍惺 CHAN HIN SING
  棄權  
System Record 114
  鄧啟恆 TANG KAI HANG
陳衍惺 CHAN HIN SING
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
羅浩鋒 LOW HO FUNG
1   6 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3