Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 82
  鄺家裕 KWONG KA YUE
楊政夫 YEUNG CHING FU
黃雲志 WONG WAN CHI
黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
    棄權

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 96 -3
  林志恒 LAM CHI HANG
任浩文 YAM HO MAN, JONATHAN
黃雲志 WONG WAN CHI
黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
1   11 9
2   5 11
3   11 3
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 2
  黃雲志 WONG WAN CHI
黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
李俊威 LEE CHUN WAI
王凱祺 WONG HOI KI
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 37
  丁少聰 TING SIU CHUNG
陳祖貽 CHAN CHO I
黃雲志 WONG WAN CHI
黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 83
  李家瑋 LI KA WAI
雲同臻 WAN TUNG CHUN
黃雲志 WONG WAN CHI
黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 56
  黃雲志 WONG WAN CHI
黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
吳智譽 NG CHI YUE
吳智軒 NG CHI HIN
    棄權
System Record 122
  黃雲志 WONG WAN CHI
黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
司徒敬倫 SZETO KING LUN
朱曉宇 CHU HIU YU
1   11 13
2   11 8
3   11 8
4   8 11
5   15 17
結果 2 3