Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 66
  劉堅榮 LAU KIN WING
謝育鋥 TSE YUK CHING
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
  棄權  
System Record 131
  馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
嚴浩然 YENN HO YIN
梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
1   6 11
2   4 11
3   11 3
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 14
  黃宇瀚 WONG YU HON IAN
黃錚 WONG CHUN
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
  棄權 棄權
System Record 88
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
    棄權

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 62 -3
  馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
何永祥 HO WING CHEUNG
盤嘉慶 POND KA HING ALBERT
1   13 11
2   11 8
3   5 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 64 -3
  馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED
石川 SHI CHUAN
1   9 11
2   11 9
3   8 11
4   11 7
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 36
  翁志偉 YUNG CHI WAI
金志堅 KAM CHI KIN
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
1   7 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 142
  林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
1   11 8
2   6 11
3   5 11
4   11 7
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 74
  馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
林金炎 LAM KAM YIM
王維遠 WANG WEIYUAN
1   11 7
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 143
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
1   11 9
2   3 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 4
  鄭冬日 CHENG TUNG YAT
李樂斌 LI LOK PAN
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
1   11 7
2   6 11
3   10 12
4   11 9
5   11 3
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 74
  馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
姜家奇 KEUNG KA KI
區廷剛 AU TING KONG
1   4 11
2   11 7
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 140
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
1   11 8
2   11 5
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 44
  馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
陳健榮 CHAN KIN WING
馬基舜 MA KEI SHUN
  棄權 棄權
System Record 112
  馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
潘卓朗 POON CHEUK LONG
陳以信 CHAN YEE SHUN
  棄權 棄權