Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 80
  陳健平 CHAN KIN PING
林浩天 LAM HO TIN
李恆軒 LI HANG HIN
陳天雋 CHAN TIN CHUN
1   8 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 124 Round of 64
  蕭樂軒 SIU LOK HIN
王綽希 WONG CHEUK HEI MATTHEW
李恆軒 LI HANG HIN
陳天雋 CHAN TIN CHUN
1   9 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 146 Round of 32
  陳展曦 CHAN JEREMY JIN HAY
吳焯銘 NG JEREMY
李恆軒 LI HANG HIN
陳天雋 CHAN TIN CHUN
1   11 6
2   4 11
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 157 Round of 16
  李逸軒 LEE YAT HIN
羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED
李恆軒 LI HANG HIN
陳天雋 CHAN TIN CHUN
1   11 7
2   11 7
3   11 7
結果 3 0