Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2024
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 37
  馬錦添 MA KAM TIM
黃宗晟 WONG CHUNG SHING
夏逸熙 HA YAT HEI
羅浩峰 LO HO FUNG RICK
1   5 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 75 Round of 64
  劉頌朗 LAU CHUNG LONG
陳康正 CHAN HONG CHING
夏逸熙 HA YAT HEI
羅浩峰 LO HO FUNG RICK
1   5 11
2   2 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 96 Round of 32
  姚皓 YIU HO
鄺俊瑋 KWONG CHUN WAI
夏逸熙 HA YAT HEI
羅浩峰 LO HO FUNG RICK
1   2 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 107 Round of 16
  夏逸熙 HA YAT HEI
羅浩峰 LO HO FUNG RICK
盧俊澄 LO CHUN CHING
樊匡堯 FAN HONG YIU
1   8 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3