Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U15 Double's
System Record 8
  梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
吳彥正 NG YIN CHING
盧嘉潁 LO KA WING
曾文博 TSANG MAN POK
1   11 3
2   11 6
結果 2 0
System Record 50 Round of 64
  吳韋澄 NG WAI CHING
夏逸熙 HA YAT HEI
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
吳彥正 NG YIN CHING
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 79 Round of 32
  謝竣喬 TSE CHUN KIU
劉浩琛 LAU HO SUM REX
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
吳彥正 NG YIN CHING
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 94 Round of 16
  梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
吳彥正 NG YIN CHING
林尚文 LAM SHEUNG MAN
文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI
1   9 11
2   8 11
3   11 5
4   8 11
結果 1 3