Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Secondary Girls Doubles 女子中學組雙打
System Record 26 Round of 64
  翁馨婉 YUNG HING YUEN
鍾碧琪 CHUNG PIK KI
吳穎祺 NG WING KEI
李楚翹 LI CHOR QIU, GIGI
1   3 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 54 Round of 32
  羅靖然 LO CHING YIN
陳綺晴 CHAN YEE CHING
吳穎祺 NG WING KEI
李楚翹 LI CHOR QIU, GIGI
1   5 11
2   11 8
3   9 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 68 Round of 16
  鄧鈺晴 TANG YUK CHING
林育芝 LAM YUK CHI
吳穎祺 NG WING KEI
李楚翹 LI CHOR QIU, GIGI
1   4 11
2   2 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 75 Quarter Final
  杜凱琹 DOO HOI KEM
周蔚洋 CHOW WAI YEUNG
吳穎祺 NG WING KEI
李楚翹 LI CHOR QIU, GIGI
1   11 5
2   11 4
3   11 8
結果 3 0