Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U15 Double's
System Record 53 Round of 64
  劉濼宏 LAU LOK WANG
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
余卓熹 YU CHEUK HAY
丘浚賢 YAU CHUN YIN CHRIS
1   12 10
2   11 3
結果 2 0
System Record 81 Round of 32
  劉濼宏 LAU LOK WANG
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
張穎康 CHANG WING HONG
周榮燦 ZHOU RONG CAN
1   11 6
2   14 12
結果 2 0
System Record 95 Round of 16
  劉濼宏 LAU LOK WANG
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
方紫匡 FONG TSZ HONG
陳德智 CHAN TAK CHI
1   6 11
2   11 2
3   9 11
4   11 9
5   11 7
結果 3 2
System Record 102 Quarter Final
  劉濼宏 LAU LOK WANG
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
金恆樂 KAM HANG LOK
鄭一言 CHENG YAT YIN
1   11 8
2   9 11
3   12 10
4   7 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 105 Semi Final
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN
黎騏豪 LI KI HO
劉濼宏 LAU LOK WANG
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
1   11 3
2   9 11
3   11 6
4   10 12
5   11 4
結果 3 2