Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Girls U15 Doubles 女子 U15 組雙打
System Record 26 Round of 64
  袁子淇 YUEN TSZ KI
陳羽翹 CHAN YU KIU
李聿喬 LI YUE KIU SOFIE
梁若羚 LEUNG YEUK LING NESSA
    棄權
System Record 45 Round of 32
  袁子淇 YUEN TSZ KI
陳羽翹 CHAN YU KIU
張靖晞 CHEUNG CHING HEI CAYLEE
劉恩晴 LAU YAN CHING
1   9 11
2   11 7
3   4 11
結果 1 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 17
  朱樂怡 CHU LOK YI
郭曉澄 KWOK HIU CHING
袁子淇 YUEN TSZ KI
陳羽翹 CHAN YU KIU
  棄權  
System Record 75 Round of 64
  袁子淇 YUEN TSZ KI
陳羽翹 CHAN YU KIU
黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL
1   11 9
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 104 Round of 32
  袁子淇 YUEN TSZ KI
陳羽翹 CHAN YU KIU
尹康潼 WAN HON TUNG
羅芷君 LO TSZ KWAN
1   2 11
2   5 11
3   14 16
結果 0 3