Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U15 Double's
System Record 64 Round of 64
  余卓賢 YU CHEUK YIN CHARLES
陳柱熙 CHAN CHU HEI CARSON
范希諾 FAN HEI NOK
謝俊希 TSE CHUN HEI
1   10 12
2   11 13
結果 0 2
System Record 86 Round of 32
  江家穎 KONG KA WING KEN
謝沃良 XIE WOLIANG
范希諾 FAN HEI NOK
謝俊希 TSE CHUN HEI
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 97 Round of 16
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊通 YEUNG TUNG TONY
范希諾 FAN HEI NOK
謝俊希 TSE CHUN HEI
1   11 4
2   11 8
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 20
  田尚民 TIN SHEUNG MAN SHERMAN
梁樂彧 LEUNG LOK YUK
范希諾 FAN HEI NOK
謝俊希 TSE CHUN HEI
1   11 7
2   6 11
3   6 11
4   13 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 115
  蔡智康 CHOI CHI HONG
朱浩弘 CHU HO WANG
范希諾 FAN HEI NOK
謝俊希 TSE CHUN HEI
1   11 5
2   11 3
3   11 8
結果 3 0