Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 158
  陳韋曦 CHAN JACK
許煜梵 HUI YUK FAN
賀方正 HO FOR CHIN
郭世榮 KWOK SAI WING
1   10 12
2   9 11
3   12 10
4   11 8
5   5 11
結果 2 3
System Record 194 Round of 64
  王凱祺 WONG HOI KI
謝兆隆 TSE SIU LUNG
賀方正 HO FOR CHIN
郭世榮 KWOK SAI WING
1   4 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 212 Round of 32
  王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
賀方正 HO FOR CHIN
郭世榮 KWOK SAI WING
1   5 11
2   5 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 221 Round of 16
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
馬希樂 MA HEI LOK
賀方正 HO FOR CHIN
郭世榮 KWOK SAI WING
1   11 8
2   6 11
3   6 11
4   11 9
5   11 9
結果 3 2