Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 61
  麥明芯 MAK MING SHUM
張隨莎 ZHANG SUI SHA
鄭穎翹 CHENG WING KIU
陳珈瑩 CHAN CHLOE
1   11 2
2   11 5
3   13 15
4   11 1
結果 3 1
System Record 97 Round of 64
  麥明芯 MAK MING SHUM
張隨莎 ZHANG SUI SHA
吳泳芯 NG WING SUM
陳穎彤 CHAN WING TUNG
1   11 2
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 115 Round of 32
  麥明芯 MAK MING SHUM
張隨莎 ZHANG SUI SHA
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   11 5
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 124 Round of 16
  麥明芯 MAK MING SHUM
張隨莎 ZHANG SUI SHA
江芷林 KONG TSZ LAM
黃凱彤 WONG HOI TUNG
1   10 12
2   7 11
3   5 11
結果 0 3